Ontmoet D&S

Het beste uit mensen halen, door talent en passie af te stemmen op uw gedachtegoed.

Onze visie is dat iedere medewerker bij kan dragen aan het succes en de doelen van de organisatie. Dit kan behaald worden door talent en passie af te stemmen op uw gedachtegoed. Deze visie dient ook als grondslag voor onze werkwijze en aanpak. Onze missie is dat iedere ondernemer over specialistische kennis op het gebied van personeelsmanagement kan beschikken. Met onze ondersteuning heeft u een eigen P&O-adviseur op afstand in dienst! Lees meer...

D&S voor Franchisenemers

Om een wederzijdse afhankelijkheid aan te gaan, moet je onafhankelijk kunnen optreden.

Door op een eenvoudige wijze uw visie en normen&waarden in kaart te brengen en deze als een blauwdruk over die van de Franchisegever te leggen, krijgt u inzichtelijk waar de verschillen zitten. Aan de hand van dit inzicht kunnen middelen en protocollen passend gemaakt worden voor u en uw organisatie. Hierdoor kunt u koers houden richting uw succes, waaraan uw medewerkers op pro-actieve wijze bijdragen. Lees meer...

D&S voor Ondernemers

De meest inspirerende en succesvolle mensen zijn “gewoon zichzelf”

Effectief personeelsmanagement hoeft niet alleen voor grote organisaties weggelegd te zijn. Het werkt ook voor ondernemers met enkele medewerkers in dienst. Wel werkt het anders… Wij weten door onderzoek en ervaring hoe effectief personeelsmanagement voor kleine organisaties kan werken en zo ingericht kan worden dat ook kleine organisaties doelgericht kunnen werken aan hun succes. Lees meer...